Sme vašimi očami tam, kde práve nemôžete byť

ASGuard security

Technológia SmartGuard


SmartGuard je naším najmodernejším softwarovym riešením v zabezpečovacích systémoch. V spolupráci so špičkovou technikou, statickými alebo otočnými kamerami s HD a 4K rozlíšením a citlivými čidlami, vie okamžite detekovať narušenie v objekte signalizáciou priamo na pulte centrálnej ochrany. Technológia zabezpečuje  nízky počet falošných poplachov pri poskytovaní najvyššieho štandardu ochrany všetkých typov objektov a rodinných domov.

* Priemerné mesačné náklady na bezpečnostného pracovníka, ktorý stráži chránený objekt počas pracovných dní v 12 hod. zmene a nepretržite počas víkendu po dobu jedného mesiaca pri hodinovej mzde 12,19€
** Cena balíčka/mesiac pri 48 mesačnej viazanosti. Cena zahŕňa technologické vybavenie.

V ASGuard security si uvedomujeme, že pri poskytovaní zabezpečovaích služieb sú technológie nepostrádateľným prvkom. Neustále vyvíjame nové technologické riešenia, aby sme zvýšili efektivitu zabezpečenia objektov našich klientov, minimalizovali počty falošných poplachov a tak znížili aj ich celkové náklady na strážnu službu.

Najmodernejšia technológia

Inteligentný software bezodkladne detekuje pohyb, nasmeruje kameru na miesto narušenia a signalizáciou okamžite upozorní operačného pracovníka

Online prístup

Vďaka mobilnej aplikácii má klient kedykoľvek okamžitý prístup ku všetkým kamerovým záznamom online, priamo v čase

Nízka miera falošných poplachov

Systém upozorní pracovníka na každé narušenie. Vďaka kamerovému záznamu priamo v čase, vie okamžite vyhodnotiť, či ide o relevantný poplach 

Variabilita zapojenia

Našim klientom odporučíme, ako nakombinovať prvky vybavenia - statických/otočných kamier, čidiel a reproduktorov, aby bolo zabezpečenie objektu najefektívnejšie

Personalizovaná hlasová výzva

Vďaka reproduktorom umiestneným v objekte, má pracovník možnosť priamo upozorniť narušiteľa personalizovanou výzvou a požiadať ho o opustenie objektu

Možnosť nainštalovať aj na existujúce zariadenia

Technológiu SmartGuard vám nainštalujeme aj na vaše existujúce vybavenie kamerovým systémom.

Spokojnosť našich klientov a zabezpečenie ich objektov je pre nás na prvom mieste. Veľmi nás preto teší, že klienti sú po prechode na náš inteligentný zabezpečovací systém SmartGuard spokojnejší, došlo k zníženiu ich mesačných nákladov a ich objekty sú pod našou neustálou ochranou. Rozmiestnenie kamier a čidiel a iného technologického vybavenia je navrhované vždy individuálne pre každý objekt. Samozrejmosťou je prístup všetkých našich klientov do klientskej aplikácie, v ktorej majú prehľad o kamerových záznamoch, všetkých narušeniach v objekte a presnom postupe našej zásahovej skupiny. Pre spokojnosť našich klientov robíme maximum.