Ďalšie služby


Okrem služieb ochrany majetku a fyzickej ochrany, poskytujeme aj širokú škálu doplnkových a poradenských služieb. Kontaktuje nás a radi zodpovieme všetky vaše otázky.

Transportná služba

Túto službu poskytujeme v dvoch variantoch ako:

ochranu majetku a osoby pri preprave ochrana prepravy majetku a osoby

Naša spoločnosť zabezpečí ochranu prepravy zásielky klienta ozbrojenými pracovníkmi z miesta odoslania do miesta určenia alebo poskytne ozbrojený sprievod pri preprave doručovanej zásielky poverenými pracovníkmi klienta.

Mám záujem

Recepčné a informačné služby

Hlavnou náplňou recepčných služieb je evidencia vstupu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel, informačná služba, výdaj kľúčov, ohlasovanie návštev, prepájanie telefonických hovorov, obsluha elektronického protipožiarneho systému, preberanie zásielok v pracovnej dobe a ďalšie úlohy podľa potrieb klienta.

Pri poskytovaní tejto služby dávame dôraz na nadštandardnú schopnosť komunikácie nášho zamestnanca, reprezentatívny zovňajšok, spoločenský odev a znalosť cudzieho jazyka podľa špecifikácie klienta.

Mám záujem

Poradenstvo a školenia

Našim klientom poskytujeme poradenstvo v oblasti bezpečnostných služieb. Radi pre vás vypracujeme návrh organizačných opatrení na zabezpečenie chránených hodnôt, kde zhodnotíme súčasný stav a navrhneme vhodné riešenie ochrany objektu a cenovú ponuku.

Pravidelne pre našich klientov organizujeme rôzne školenia na témy zabezpečenia ochrany objektov a osôb.

Mám záujem

Bezpečnostná analýza objektu

Vypracujeme pre vás bezpečnostnú analýzu ochrany konkrétneho objektu alebo spoločenského či športového podujatia. Analýza bude zahŕňať požadovanú kvalitu zabezpečenia a bezpečnostné riziká s ohľadom na hodnotu chráneného majetku. Analýzu následne zhodnotíme a navrhneme možné formy a varianty ochrany daných objektov a podujatí.

Mám záujem