Používame inteligentné

bezpečnostné technológie

pre maximálne zabezpečenie vašich objektov

Naše technológie


Naším cieľom je poskytovať maximálne zabezpečenie objektu pri použití najmodernejších zabezpečovacích technológií, na ktorých vývoji neustále pracujeme a zdokonaľujeme.

Bezpečnostný systém a klientská aplikácia FORBIS

Systém FORBIS je komplexný bezpečnostný systém, ktorý zaznamenáva obchôdzkovú činnosť strážnej/hliadkovej služby. Vďaka tomuto systému máte úplný prehľad o pohybe strážnej a hliadkovej služby vo vašom objekte.

Navyše každý klient má vďaka personalizovanej mobilnej aplikácii k dispozícii záznam o riešení každého narušenia objektu s informáciami o časovej osi riešenia incidentu, fotkami či mapou zobrazujúcou pohyb našej zásahovej skupiny pri kontrole objektu.

Viac informácií

Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

Elektronický zabezpečovací systém (EZS), familiárne "alarm", je cenovo dostupný súbor vnútorných alebo vonkajších čidiel (senzorov), ktoré zaznamenávajú narušenie objektu.

Pri napojení EZS systému na náš pult centrálnej ochrany (PCO) môžete zabezpečiť nepretržíté monitorovanie vášho objektu aj počas vašej neprítomnosti (krátkodobej neprítomnosti, služobných ciest, dovoleniek či predĺžených víkendov).

Viac informácií

Pult centrálnej ochrany (PCO)

Pult centrálnej ochrany (PCO) predstavuje centralizované stredisko určené na monitoring a zaznamenávanie signálov narušenia z elektronických zabezpečovacích systémov.

Tieto signály sú operačným pracovníkom preverené a v prípade relevantnosti, je vyslaná zásahová skupina za účelom riešenia incidentu.

Napojenie vášho objektu na náš PCO je možné prostredníctvom akejkoľvek certifikovanej elektronickej zabezpečovacej signalizácie.

Viac informácií

Bezpečnostný systém SmartGuard

Technológia SmartGuard je naším najmodernejším softwarovym riešením v zabezpečovacích systémoch. V spolupráci so špičkovou technikou, statickými alebo otočnými kamerami s HD a 4K rozlíšením a citlivými čidlami, vie okamžite detekovať narušenie v objekte signalizáciou priamo na pulte centrálnej ochrany.

Technológia zabezpečuje nízky počet falošných poplachov pri poskytovaní najvyššieho štandardu ochrany objektov a rodinných domov.

Viac informácií