Všetky dôležité informácie vďaka

bezpečnostnému systému a klientskej aplikácii FORBIS

Bezpečnostný systém FORBIS


Systém FORBIS je komplexný bezpečnostný systém, na ktorého vývoji dlhodobo spolupracujeme so spoločnosťou Forbis. Jeho úlohou je zaznamenávať obchôdzkovú činnosť strážnej/hliadkovej služby. Vďaka tomuto systému máte úplný prehľad o pohybe strážnej a hliadkovej služby vo vašom objekte 24/7.

Výhody systému


použitie najmodernejšej technológie GPS na zisťovanie polohy strážnika v reálnom čase
automatická kontrola a upozornenie v prípade, ak nebola obchôdzka vykonaná správne
možnosť zmeniť kontrolné body a trasu obchôdzky kedykoľvek priamo z operačného strediska
dostupnosť databázy strážnikov a vykonaných obchôdzok

Bezpečnostný systém Forbis zabezpečuje dokonalý prehľad o kontrole vášho objektu fyzickým strážnikom. Strážnik pomocou mobilného telefónu sníma kontrolné body rozmiestnené v ochrannom pásme objektu a jeho pohyb je zároveň monitorovaný prostredníctvom technológie GPS. Vďaka integrovanému systému vie strážnik okamžite upovedomiť operačného pracovníka na pulte centrálnej ochrany a privolať zásahovú skupinu. Všetky informácie o riešení incidentu a kontrole objektu má následne klient k dispozícii v jeho klientskej aplikácii.

Technológia GPS

Vďaka technológii GPS použitej na zaznamenanie polohy strážnika, nie je možné prechod kontrolného bodu oklamať. Na miestach bez GPS signálu alebo v prípade nasadenia systému v interiéroch sa na lokalizáciu polohy používa technológia QR kódov. 

Okamžitá reakcia

Všetky dáta sa zaznamenávajú, vykresľujú a vyhodnocujú v reálnom čase, čo umožňuje vykonávanie obchôdzok a monitoringu s možnosťou reagovať okamžite na akúkoľvek situáciu. 

Tiesňové tlačidlo PANIC

Strážik má k dispozícii poplachové tlačidlo, ktoré môže použiť v prípade krízovej situácie na upovedomenie operačného strediska. 

Klientská aplikácia FORBIS


Všetci naši klienti automaticky získavajú prístup do klientskej aplikácie FORBIS, kde majú možnosť v reálnom čase sledovať obchôdzkovú činnosť strážnej služby. Rovnako sú k dispozícii aj všetky informácie o riešení incidentu v prípade narušenia objektu.

Časová os

Časová os pohybu hliadkovej služby/ zásahovej skupiny pri monitorovaní objektu, resp. riešení incidentu

Vykresľovanie na mapách

Zobrazenie presnej mapy pohybu štrážnej služby/ zásahovej skupiny pri monitorovaní objektu, resp. riešení incidentu

Fotografie

Fotografie priamo z miesta vzniknutého incidentu vytvorené v reálnom čase