Zásahová jednotka


Tím zásahovej jednotky je špeciálne trénovaný tím, ktorý sa pravidelne zučastňuje tréningov fyzickej a streleckej prípravy. V rámci povinnej fyzickej prípravy našich zamestnancov prebiehajú každodenné tréningy sebaobrany a rôznych druhov bojových športov. Výcvik v streleckej príprave je zameraný komplexne  na možnosť použitia zbrane v reálnej situácii a technicko - taktickú prípravu.