Najvyššia efektivita zabezpečenia s

najmodernejšou technológiou SmartGuard

technológia SmartGuard znižuje počet falošných poplachov pri poskytovaní najvyššieho štandardu zabezpečenia objektov a rodinných domov

ASGSmart


ASGSmart poskytuje kombináciu elektronického zabezpečovacieho systému, kamerového systému a technológie SmartGuard napojených na pult centrálnej ochrany v našej spoločnosti. Toto riešenie zabezpečuje neustále monitorovanie objektu najmodernejším kamerovým systémom v spolupráci s inteligentným softwarovým riešením, ktoré rapídne znižuje mieru falošných poplachov, zabezpečuje vysokú efektivitu stráženia a to pri nízkych mesačných nákladoch. Možnosť kombinácie s fyzickou ochranou objektu v pracovnom čase s prechodom výhradne na technológiu SmartGuard v mimopracovnej dobe.

NA TECHNOLÓGIÁCH V BEZPEČNOSTI ZÁLEŽÍ

Balíček služieb ASG Smart s technológiou SmartGuard je našou najnovšou technológiou. Na jej vývoji sme pracovali takmer 2 roky a veľmi nás teší, že sme aj na Slovensko mohli priniesť technológiu tejto úrovne. Množstvo variabilných prvkov umožňuje poskytnúť efektívnu ochranu majetku pri najvyššom zabezpečení, pričom minimalizuje počet falošných poplachov.

Výhody systému


vysoká efektivita monitorovania v kombinácii s nízkymi mesačnými nákladmi
nízka miera falošných poplachov vďaka inteligentnému systému
možnosť variabilného stráženia podľa požiadaviek klienta
možno zakúpiť elektronické vybavenie aj na splátky

Špičkový kamerový systém s rozlíšením HD/4K

Ponúkame možnosť kombinácie statických aj otočných kamier s rozlíšením HD/4K a kvalitným zobrazením aj v horších svetelných podmienkach. Pri optimálnych podmienkach vie kamera nasnímať až do okruhu 300 metrov.

Mobilná aplikácia

Vďaka mobilnej aplikácii máte prehľad o všetkých narušeniach vo vašom objekte. Poskytuje detailný časový záznam, mapy aj fotky z kontroly či zásahu v objekte. O každom narušení objektu vás aplikácia informuje notifikáciou. Navyše si môžete kamerové záznamy z vášho objektu prezerať online priamo v čase.

Nadštandardná záruka a servis 2 + 2

Pri zakúpení kamerového vybavenia od nás, poskytujeme predĺženú záruku a servis až na 4 roky.

Personalizovaná hlasová výzva

Vďaka reproduktorom umiestneným v objekte, má náš pracovník možnosť priamo cez mikrofón upozorniť narušiteľa a požiadať ho o opustenie objektu, predtým ako by došlo k poškodeniu majetku klienta.

Výjazd zásahovej skupiny

Motorizované skupiny zasahujú na stráženom objekte okamžitým výjazdom na základe automaticky odoslanej požiadavky prostredníctvom elektronického systému. Zásahové skupiny majú presne určenú lokalizáciu narušenia, sú teda navigované priamo k zásahu na daný objekt.

Archív záznamov až 14 dní

Kamerové záznamy sú uchovávané po dobu 14 dní, ako stanovuje zákon. Záznamy o narušení bezpečnosti monitorovaných objektov sú uchovávané po dohode s klientom až do 1 roka.

POROVNANIE BALÍČKOV
ASGStandard A ASGSmart


Balíček ASGSmart je zdokonalenou verziou balíčka ASGStandard. Oproti štandardnej verzii sa vyznačuje efektívnejšou ochranou majetku. Po vniknutí narušiteľa do perimetra snímaného kamerou, inteligentný systém automaticky osobu ohraničí a zobrazí operačnému pracovníkovi na pulte centrálnej ochrany. Pracovník tak reaguje bez časového oneskorenia a často aj preventívne zamedzí poškodeniu majetku klienta. Na rozdiel od nižšej verzie balíčka, v tejto verzii  sú čidlá elektronického zabezpečovacieho systému umiestnené v exteriéri objektu a kamerový systém je schopný zachytiť narušenie už v rámci ochranného perimetra objektu až do vzdialenosti 300 metrov.  Pracovník má vďaka reproduktoru môznosť priamo upozorniť narušiteľa, aby objekt opustil. Po privolaní zásahovej skupony, pracovník sleduje dianie na kamerovom systéme a naviguje výjazdové skupiny na narušenom objekte.