Hlavnou náplňou recepčných služieb je evidencia vstupu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel, informačná služba, výdaj kľúčov, ohlasovanie návštev, prepájanie telefonických hovorov, obsluha elektronického protipožiarneho systému, preberanie zásielok v pracovnej dobe a ďalšie úlohy podľa potrieb klienta.

Pri poskytovaní tejto služby dávame dôraz na nadštandardnú schopnosť komunikácie nášho zamestnanca, reprezentatívny zovňajšok, spoločenský odev a znalosť cudzieho jazyka podľa špecifikácie klienta.

Ikona: 
Poradie: 
1