Túto službu poskytujeme v dvoch variantoch ako:

ochranu majetku a osoby pri preprave ochrana prepravy majetku a osoby

Naša spoločnosť zabezpečí ochranu prepravy zásielky klienta ozbrojenými pracovníkmi z miesta odoslania do miesta určenia alebo poskytne ozbrojený sprievod pri preprave doručovanej zásielky poverenými pracovníkmi klienta.

Ikona: 
Poradie: 
0